Новиот Mercedes-Benz GLA.

Секогаш во движење.

Урбан и со off-road карактер, споени во едно - SUV

Ве молиме ажурирајте го Вашиот пребарувач за да можете целосно да ги следите
нашите web special.